ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานบริหารระบบกายภาพประชุมเริ่มงาน Kick Off โครงการปรับปรุงอาคารไทยพาณิชย์เป็นสำนักงานชั่วคราวร่วมกับผู้รับจ้างก่อสร้าง

เมื่อวันที่ 19 ต.ค. 2564 ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานบริหารระบบกายภาพประชุมเริ่มงาน Kick Off โครงการปรับปรุงอาคารไทยพาณิชย์เป็นสำนักงานชั่วคราวร่วมกับผู้รับจ้างก่อสร้าง