ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานบริหารระบบกายภาพประชุมร่วมกับผู้บริหารศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ เรื่อง ศูนย์ผลิตผลิตภัณฑ์พลาสมา

เมื่อวันที่ 1 พ.ย. 2564 ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานบริหารระบบกายภาพประชุมร่วมกับผู้บริหารศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ เรื่อง ศูนย์ผลิตผลิตภัณฑ์พลาสมา