ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานบริหารระบบกายภาพประชุมติดตามความก้าวหน้างาน โครงการปรับปรุงอาคารธนาคารไทยพาณิชย์

เมื่อวันที่ 16 พ.ย. 2564 ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานบริหารระบบกายภาพประชุมติดตามความก้าวหน้างาน โครงการปรับปรุงอาคารธนาคารไทยพาณิชย์ ครั้งที่ 1