ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานบริหารระบบกายภาพร่วมพิธีบวงสรวงสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงและศาลเจ้าที่ก่อนจะเริ่มดำเนินการปรับปรุงรั้ว รอบสภากาชาดไทย

เมื่อวันที่ 30 พ.ย. 2564 ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานบริหารระบบกายภาพร่วมพิธีบวงสรวงสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงและศาลเจ้าที่ก่อนจะเริ่มดำเนินการปรับปรุงรั้ว รอบสภากาชาดไทย