ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานบริหารระบบกายภาพเดินทางไปตรวจสอบความคืบหน้าและเร่งรัดผลการดำเนินงานการก่อสร้างสถานีกาชาดที่ 9 จ.อุดรธานี ณ จังหวัดอุดรธานี

เมื่อวันที่ 21 ธ.ค. 2564 ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานบริหารระบบกายภาพเดินทางไปตรวจสอบความคืบหน้าและเร่งรัดผลการดำเนินงานการก่อสร้างสถานีกาชาดที่ 9 จ.อุดรธานี ณ จังหวัดอุดรธานี