ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานบริหารระบบกายภาพร่วมพิธีทำบุญเลี้ยงพระเช้าและถวายสังฆทานพระสงฆ์ จำนวน 9 รูป เนื่องในวันครบรอบ 10 ปีการก่อตั้งสำนักงานบริหารระบบกายภาพ

เมื่อวันที่ 27 ธ.ค. 2564 ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานบริหารระบบกายภาพร่วมพิธีทำบุญเลี้ยงพระเช้าและถวายสังฆทานพระสงฆ์ จำนวน 9 รูป เนื่องในวันครบรอบ 10 ปีการก่อตั้งสำนักงานบริหารระบบกายภาพ