ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานบริหารระบบกายภาพประชุมแผนงานและทิศทางการทำงานในปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 1

เมื่อวันที่ 7 ม.ค. 2565 ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานบริหารระบบกายภาพประชุมแผนงานและทิศทางการทำงานในปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 1