สำนักงานบริหารระบบกายภาพ สภากาชาดไทยร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดการอบรมโครงการ “ผู้ตรวจสอบอาคาร” ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” รุ่นที่ 2 สำหรับบุคลากร สภากาชาดไทย ผ่านระบบประชุมออนไลน์

สำนักงานบริหารระบบกายภาพ สภากาชาดไทยร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดการอบรมโครงการ “ผู้ตรวจสอบอาคาร” ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” รุ่นที่ 2 สำหรับบุคลากร สภากาชาดไทย
ตั้งแต่วันที่ 10 ม.ค. – 21 ก.พ. 2565 ผ่านระบบประชุมออนไลน์