ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานบริหารระบบกายภาพประชุมพิจารณางานแก้ไขปรับปรุงแบบโครงการปรับปรุงรั้วและภูมิทัศน์โดยรอบพื้นที่ฝั่งตะวันตกฯ ร่วมกับผู้ควบคุมงาน และผู้รับจ้าง

เมื่อวันที่ 3 ก.พ. 2565 ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานบริหารระบบกายภาพประชุมพิจารณางานแก้ไขปรับปรุงแบบโครงการปรับปรุงรั้วและภูมิทัศน์โดยรอบพื้นที่ฝั่งตะวันตกฯ ร่วมกับผู้ควบคุมงาน และผู้รับจ้าง