ประกาศสำนักงานบริหารระบบกายภาพ สภากาขาดไทย เรื่อง ประกาศเชิญชวนจ้างผู้เหมาบริการในโครงการบริหารจัดการพลังงานและ ระบบวิศวกรรมเพื่ออนุรักษ์พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ระยะที่ 4 (จำนวน 3 อาคาร) โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

ประกาศสำนักงานบริหารระบบกายภาพ สภากาขาดไทย เรื่อง ประกาศเชิญชวนจ้างผู้เหมาบริการในโครงการบริหารจัดการพลังงานและ ระบบวิศวกรรมเพื่ออนุรักษ์พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ระยะที่ 4 (จำนวน 3 อาคาร) โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป