ประกาศสำนักงานบริหารระบบกายภาพ สภากาชาดไทย เรื่อง ประกาศเชิญชวนจ้างผู้เหมาบริการในโครงการสำรวจและปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ เพื่อรองรับหลอด LED ระยะที่ 1 โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

ประกาศสำนักงานบริหารระบบกายภาพ สภากาชาดไทย เรื่อง ประกาศเชิญชวนจ้างผู้เหมาบริการในโครงการสำรวจและปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ เพื่อรองรับหลอด LED ระยะที่ 1 โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป