ประกาศสำนักงานบริหารระบบกายภาพ สภากาชาดไทย เรื่อง ประกาศเชิญชวนจ้างผู้เหมาบริการในโครงการสำรวจและปรับปรุงระบบปรับอากาศ และบำรุงรักษาเชิงป้องกัน ระยะที่ 1 โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

ประกาศสำนักงานบริหารระบบกายภาพ สภากาชาดไทย เรื่อง ประกาศเชิญชวนจ้างผู้เหมาบริการในโครงการสำรวจและปรับปรุงระบบปรับอากาศ และบำรุงรักษาเชิงป้องกัน ระยะที่ 1 โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป