ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานบริหารระบบกายภาพประชุมหารือเรื่องแบบศูนย์ราชการุณย์ สภากาชาดไทย จ.ตราด

เมื่อวันที่ 23 มี.ค. 2565 ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานบริหารระบบกายภาพประชุมหารือเรื่องแบบศูนย์ราชการุณย์ สภากาชาดไทย จ.ตราด ร่วมกับเจ้าหน้าที่ศูนย์ราชการุณย์ สภากาชาดไทย จ.ตราด