ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานบริหารระบบกายภาพประชุมติดตามการบริหารความเสี่ยง Q2/2565

เมื่อวันที่ 16 มิ.ย. 2565 ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานบริหารระบบกายภาพประชุมติดตามการบริหารความเสี่ยง Q2/2565