ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานบริหารระบบกายภาพประชุมภายในสำนักงานบริหารกายภาพ ครั้งที่ 2

เมื่อวันที่ 17 มิ.ย. 2565 ประชุมภายในสำนักงานบริหารกายภาพ ทั้งที่ 2 17 มิ.ย. 65ประชุมภายในสำนักงานบริหารกายภาพ ครั้งที่ 2