ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานบริหารระบบกายภาพประชุมร่วมกับสำนักงานตรวจสอบเพื่อปิดตรวจสำนักงานบริหารระบบกายภาพ ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 26 ก.ค. 2565 ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานบริหารระบบกายภาพประชุมร่วมกับสำนักงานตรวจสอบเพื่อปิดตรวจสำนักงานบริหารระบบกายภาพ ประจำปี 2565