ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานบริหารระบบกายภาพประชุมภายในสำนักงาน ประจำเดือนกรกฎาคม

เมื่อวันที่ 27 ก.ค. 2565 ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานบริหารระบบกายภาพประชุมภายในสำนักงาน ประจำเดือนกรกฎาคม