ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารระบบกายภาพ สภากาชาดไทย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ มอบอาหารกลางวัน บริจาคเงินและ บริจาคสิ่งของให้เด็กๆในความอุปการะมูลนิธิฯ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวโรกาส 12 สิงหาคม 2565 มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2565 นายธเนศวร์ วงศ์ธัญญกรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารระบบกายภาพ สภากาชาดไทย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ มอบอาหารกลางวัน บริจาคเงินและ บริจาคสิ่งของให้เด็กๆในความอุปการะมูลนิธิฯ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวโรกาส 12 สิงหาคม 2565 มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สภานายิกาสภากาชาดไทย โดยมี รศ.พญ นวลจันทร์ ปราบพาล กรรมการอำนวยการและเลขาธิการมูลนิธิฯ และนางสาวปริยา อังสุวร กรรมการอำนวยการและเหรัญญิก เป็นผู้รับมอบ