ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานบริหารระบบกายภาพประชุมกำหนดดูสถานที่และชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม จ้างควบคุมงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคใต้ดิน (ระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย ระบบระบายน้ำ และระบบสายไฟฟ้าใต้ดิน)

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2565 ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานบริหารระบบกายภาพประชุมกำหนดดูสถานที่และชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม จ้างควบคุมงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคใต้ดิน (ระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย ระบบระบายน้ำ และระบบสายไฟฟ้าใต้ดิน) พื้นที่สภากาชาดไทย ฝั่งตะวันตก เพื่อปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย ให้มีคุณภาพน้ำตามเกณฑ์มาตรฐาน โดยวิธีคัดเลือก