ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานบริหารระบบกายภาพประชุมภายในสำนักงานบริหารระบบกายภาพ

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2565 ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานบริหารระบบกายภาพประชุมภายในสำนักงานบริหารระบบกายภาพ