ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานบริหารระบบกายภาพประชุมเตรียมจัดทำโครงการสภากาชาดไทยกับการพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้งที่ 2

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2565 ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานบริหารระบบกายภาพประชุมเตรียมจัดทำโครงการสภากาชาดไทยกับการพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้งที่ 2