สำรวจอาคารสำนักงานเหล่ากาชาด จังหวัดราชบุรี

. . . . สำนักงานบริหารระบบกายภาพ ลงพื้นที่สำรวจอาคาร สถานที่ ระบบสาธารณูปโภค ของสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรี เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมในส่วนที่ชำรุดเสียหาย ให้พร้อมใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับช่วยเหลือประชาชนชนในจังหวัดราชบุรี และพื้นที่ใกล้เคียง

สำรวจอาคารสำนักงานเหล่ากาชาด จังหวัดราชบุรี
สำรวจอาคารสำนักงานเหล่ากาชาด จังหวัดราชบุรี