สำรวจการปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย ศูนย์ราชการุณย์ สภากาชาดไทย เขาล้าน จังหวัดตราด

. . . . สำนักงานบริหารระบบกายภาพ ลงพื้นที่สำรวจการปรับปรุง ระบบบำบัดน้ำเสียจากร้านอาหารภายในศูนย์ราชการุณย์ สภากาชาดไทย เขาล้าน จังหวัดตราด ให้พร้อมใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ