ติดต่อสำนักงาน

ที่อยู่
1871 อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวรฯ ชั้น 11 ถนนอังรีดูนังต์ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
เบอร์โทรศัพท์ : 02-251-7853-6 ต่อ 2111-2114
Email : [email protected]

การเดินทาง
MRT สถานีสีลม , สถานีสามย่าน BTS สถานีศาลาแดง
รถเมล์
ถนนอังรีดูนังต์ สาย 16,21,141
ถนนพระรามที่ 4 สาย 4 ,16 ,25 ,40 ,46 ,47 ,67 ,93 ,109 ,113 ,116 ,141 ,507