ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานบริหารระบบกายภาพประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงาน โครงการปรับปรุงรั้งและภูมิทัศน์โดยรอบพื้นที่ฝั่งตะวันตก แขวงปทุมวัน เขตปทุมวันกรุงเทพมหานคร
เมื่อวันที่ 24 ธ.ค. 2564 ประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงาน โครงการปรับปรุงรั้งและภูมิทัศน์โดยรอบพื้นที่ฝั่งตะวันตก แขวงปทุมวัน เขตปทุมวันกรุงเทพมหานคร
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานบริหารระบบกายภาพเดินทางไปตรวจสอบความคืบหน้าและเร่งรัดผลการดำเนินงานการก่อสร้างสถานีกาชาดที่ 9  จ.อุดรธานี  ณ จังหวัดอุดรธานี
เมื่อวันที่ 21 ธ.ค. 2564 ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานบริหารระบบกายภาพเดินทางไปตรวจสอบความคืบหน้าและเร่งรัดผลการดำเนินงานการก่อสร้างสถานีกาชาดที่ 9 จ.อุดรธานี ณ จังหวัดอุดรธานี
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานบริหารระบบกายภาพประประชุมติดตามความก้าวหน้า โครงการปรับปรุงรั้วฯ และโครงการปรับปรุงฯ SCB  กับผู้ควบคุมงาน และผู้รับจ้าง และ ผู้จัดการงานก่อสร้าง ธันวาคม ครั้งที่ 3
เมื่อวันที่ 20 ธ.ค. 2564 ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานบริหารระบบกายภาพประประชุมติดตามความก้าวหน้า โครงการปรับปรุงรั้วฯ และโครงการปรับปรุงฯ SCB กับผู้ควบคุมงาน และผู้รับจ้าง และ ผู้จัดการงานก่อสร้าง ธันวาคม ครั้งที่ 3
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานบริหารระบบกายภาพประชุมเพื่อหารือ เรื่อง การจัดทำโครงการ Infrawork ของสภากาชาดไทย ระหว่างสำนักงานบริหารระบบกายภาพ สภากชาดไทย , สสน. (สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ) และ CPAC
เมื่อวันที่ 14 ธ.ค. 2564 ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานบริหารระบบกายภาพประชุมเพื่อหารือ เรื่อง การจัดทำโครงการ Infrawork ของสภากาชาดไทย ระหว่างสำนักงานบริหารระบบกายภาพ สภากชาดไทย , สสน. (สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ) และ CPAC
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานบริหารระบบกายภาพประประชุมติดตามความก้าวหน้า โครงการปรับปรุงรั้วฯ และโครงการปรับปรุงฯ SCB  กับผู้ควบคุมงาน และผู้รับจ้าง และ ผู้จัดการงานก่อสร้าง ธันวาคม ครั้งที่ 2
เมื่อวันที่ 13 ธ.ค. 2564 ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานบริหารระบบกายภาพประประชุมติดตามความก้าวหน้า โครงการปรับปรุงรั้วฯ และโครงการปรับปรุงฯ SCB กับผู้ควบคุมงาน และผู้รับจ้าง และ ผู้จัดการงานก่อสร้าง ธันวาคม ครั้งที่ 2
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานบริหารระบบกายภาพประประชุมติดตามความก้าวหน้า โครงการปรับปรุงรั้วฯ และโครงการปรับปรุงฯ SCB  กับผู้ควบคุมงาน และผู้รับจ้าง และ ผู้จัดการงานก่อสร้าง ธันวาคม ครั้งที่ 1
เมื่อวันที่ 7 ธ.ค. 2564 ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานบริหารระบบกายภาพประประชุมติดตามความก้าวหน้า โครงการปรับปรุงรั้วฯ และโครงการปรับปรุงฯ SCB กับผู้ควบคุมงาน และผู้รับจ้าง และ ผู้จัดการงานก่อสร้าง ธันวาคม ครั้งที่ 1
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานบริหารระบบกายภาพประประชุมติดตามความก้าวหน้า โครงการปรับปรุงรั้วฯ กับผู้ควบคุมงาน และผู้รับจ้าง และ ผู้จัดการงานก่อสร้าง ครั้งที่ 6
เมื่อวันที่ 30 พ.ย. 2564 ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานบริหารระบบกายภาพประชุมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานบริหารระบบกายภาพประชุมติดตามความก้าวหน้างานโครงการปรับปรับปรุงรั้วฯ กับผู้รับจ้าง และ ผู้จัดการงานก่อสร้าง เดือนพฤศจิกายน ครั้งที่ 6
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานบริหารระบบกายภาพร่วมพิธีบวงสรวงสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงและศาลเจ้าที่ก่อนจะเริ่มดำเนินการปรับปรุงรั้ว รอบสภากาชาดไทย
เมื่อวันที่ 30 พ.ย. 2564 ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานบริหารระบบกายภาพร่วมพิธีบวงสรวงสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงและศาลเจ้าที่ก่อนจะเริ่มดำเนินการปรับปรุงรั้ว รอบสภากาชาดไทย
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานบริหารระบบกายภาพประประชุมติดตามความก้าวหน้า โครงการปรับปรุงรั้วฯ กับผู้ควบคุมงาน และผู้รับจ้าง และ ผู้จัดการงานก่อสร้าง ครั้งที่ 5
เมื่อวันที่ 29 พ.ย. 2564 ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานบริหารระบบกายภาพประชุมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานบริหารระบบกายภาพประชุมติดตามความก้าวหน้างานโครงการปรับปรับปรุงรั้วฯ กับผู้รับจ้าง และ ผู้จัดการงานก่อสร้าง เดือนพฤศจิกายน ครั้งที่ 5
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานบริหารระบบกายภาพประประชุมติดตามความก้าวหน้า โครงการปรับปรุงรั้วฯ และโครงการปรับปรุงฯ SCB  กับผู้ควบคุมงาน และผู้รับจ้าง และ ผู้จัดการงานก่อสร้าง ครั้งที่ 4
เมื่อวันที่ 23 พ.ย. 2564 ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานบริหารระบบกายภาพประชุมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานบริหารระบบกายภาพประชุมติดตามความก้าวหน้างานโครงการปรับปรับปรุงรั้วฯ กับผู้รับจ้าง และ ผู้จัดการงานก่อสร้าง เดือนพฤศจิกายน ครั้งที่ 4