Home

ท่านเตช
banner-energy-day
bim

ภารกิจหลัก
      สำนักงานบริหารระบบกายภาพ สภากาชาดไทย มีภารกิจหลักในการเป็นศูนย์รวมข้อมูลเกี่ยวกับอาคาร สถานที่ และระบบสาธารณูปโภคทุกอย่างของสภากาชาดไทย

โครงการสำนักงานบริหารระบบกายภาพ

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “ผู้ตรวจสอบอาคาร” สภากาชาดไทย รุ่นที่ 1 หลักสูตรสำหรับผู้บริหาร

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 สำนักงานบริหารระบบกายภาพร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดการอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "ผู้ตรวจสอบอาคาร" สภากาชาดไทย รุ่นที่ 1 หลักสูตรสำหรับผู้บริหาร โดยมีผู้บริหารของสำนักงานต่างๆ ให้ความสนใจเข้าร่วมอบรม ...
อ่านเพิ่มเติม

เจ้าหน้าที่สำนักงานบริหารระบบกายภาพร่วมกับทีมช่างอาคารนำสำรวจตึกอาคารโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

เมื่อวันที่ 10-11 พฤศจิกายน 2563 เจ้าหน้าที่สำนักงานบริหารระบบกายภาพร่วมกับทีมช่างอาคารนำสำรวจตึกอาคารอุปการเวชกิจและอาคาร ภปร. โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เพื่อนำไปปรับปรุงและเขียนแบบโครงสร้าง 3 มิติ ...
อ่านเพิ่มเติม

สำนักงานบริหารระบบกายภาพจัดการประชุมเพื่อหารือโครงการแบบร่างเบื้องต้นอาคารอำนวยการและการจัดการและการทบทวนปรับผังแม่บท พ.ศ. 2555 ฝั่งตะวันตก ถนนอังรีดูนังต์ 

เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 สำนักงานบริหารระบบกายภาพจัดการประชุมเพื่อหารือโครงการแบบร่างเบื้องต้นอาคารอำนวยการและการจัดการและการทบทวนปรับผังแม่บท พ.ศ. 2555 ฝั่งตะวันตก ถนนอังรีดูนังต์  ...
อ่านเพิ่มเติม

VDO

กิจกรรมสำนักงานบริหารระบบกายภาพ

ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานบริหารระบบกายภาพประชุมหารือวางแผนดำเนินการโครงการปรับปรุงรั้วและภูมิทัศน์

เมื่อวันที่ 6 ต.ค. 2564 ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานบริหารระบบกายภาพประชุมหารือวางแผนดำเนินการโครงการปรับปรุงรั้วและภูมิทัศน์ร่วมกับผู้รับจ้างและคณะทำงาน ...
อ่านเพิ่มเติม

ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานบริหารระบบกายภาพประชุมคณะทำงาน และตรวจรับงานโครงการจัดจ้างทำฐานข้อมูลอาคารดิจิทัล การจัดเก็บและสร้างฐานข้อมูลอาคารดิจิตัล BIM ระยะที่ 2 งวดงานที่ 5

เมื่อวันที่ 5 ต.ค. 2564 ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานบริหารระบบกายภาพประชุมคณะทำงาน และตรวจรับงานโครงการจัดจ้างทำฐานข้อมูลอาคารดิจิทัล การจัดเก็บและสร้างฐานข้อมูลอาคารดิจิตัล BIM ระยะที่ 2 งวดงานที่ 5 ...
อ่านเพิ่มเติม

ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานบริหารระบบกายภาพประชุมเริ่มงานร่วมกับบริษัท อินโนเอซ

เมื่อวันที่ 4 ต.ค. 2564 ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานบริหารระบบกายภาพประชุมเริ่มงานร่วมกับบริษัท อินโนเอซ ...
อ่านเพิ่มเติม

สำนักบริหารระบบกายภาพจัดงาน Energy Day 2021 ณ ลานจอดรถหน้าอาคารพิพิธภัณฑ์ สภากาชาดไทย

นายประโลม ภัทรพนาวัน รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักบริหารระบบกายภาพ กล่าวเปิดงาน โดย นายเตช บุนนาค เลขาธิการสภากาชาดไทย กิจกรรมในงานประกอบไปด้วยการสรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมา กิจกรรมบนเวที ถามตอบความรู้เรื่องไฟฟ้าโดยใช้แอพ (kahoot) บิลค่าไฟ การคำนวณค่าไฟ เกมมากกว่าน้อยกว่า กิจกรรมเคล็ดไม่ลับ Did you know? (การประหยัดไฟ) แฟนตัวจริง Energy Day การประกาศผลการประกวด คลิปอนุรักษ์พลังงาน บิลค่าไฟฟ้าบ้าน และจับฉลากหางบัตรเพื่อมอบรางวัลอุปกรณ์ประหยัดพลังงาน เช่น หลอดไฟแสงสว่างโซลาร์ พัดลมไรใบพัดเครื่องฟอกอากาศ ...
อ่านเพิ่มเติม

สภากาชาดไทย

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์  สภากาชาดไทย

สำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย 

สำนักงานบรรเทาทุกข์ และประชานามัยพิทักข์

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย

พิพิธภัณฑ์สภากาชาดไทย