โครงการปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคใต้ดินเพื่อปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสี่ยให้มีคุณภาพน้ำตามเกณฑ์ มาตรฐานและระบบสายไฟฟ้าใต้ดินพื้นที่สภากาขาดไทย ฝั่งตะวันตก TEST – สำนักบริหารระบบกายภาพ สภากาชาดไทย

โครงการปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคใต้ดินเพื่อปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสี่ยให้มีคุณภาพน้ำตามเกณฑ์ มาตรฐานและระบบสายไฟฟ้าใต้ดินพื้นที่สภากาขาดไทย ฝั่งตะวันตก TEST

มูลค่าโครงการ:5 ล้านบาท
ความก้าวหน้าโครงการ:25
วัตถุประสงค์โครงการ

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.