โครงการภายในปีงบประมาณ 2563 ตัวอย่างที่ 2 – สำนักบริหารระบบกายภาพ สภากาชาดไทย

โครงการภายในปีงบประมาณ 2563 ตัวอย่างที่ 2

มูลค่าโครงการ:1,000 ล้านบาท
ความก้าวหน้าโครงการ:100 %
วัตถุประสงค์โครงการ