โครงการภายในปีงบประมาณ 2563 ตัวอย่างที่ 3 – สำนักบริหารระบบกายภาพ สภากาชาดไทย

โครงการภายในปีงบประมาณ 2563 ตัวอย่างที่ 3

มูลค่าโครงการ:1,000 ล้านบาท
ความก้าวหน้าโครงการ:100 %
วัตถุประสงค์โครงการ