ประกาศการจัดซื้อ-จัดจ้าง, ประกวดราคา ของสำนักงานบริหารระบบกายภาพ