จัดจ้างเหมาก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคใต้ดินเพื่อปรับปรุง ระบบบำบัดน้ำเสียให้มีคุณภาพน้ำตามเกณฑ์มาตรฐานและ ระบบสายไฟฟ้าใต้ดิน พื้นที่สภากาขาดไทย ฝั่งตะวันตก โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

สำนักบริหารระบบกายภาพ สภากาชาดไทย มีความประสงค์จัดจ้างเหมาก่อสร้างโครงการปรับปรุง ระบบสาธารณูปโภคใต้ดินเพื่อปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียให้มีคุณภาพน้ำตามเกณฑ์มาตรฐานและระบบสายไฟฟ้าใต้ดินพื้นที่สภากาชาดไทย ฝั่งตะวันตก โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป จำนวน 1 งาน