สำนักบริหารระบบกายภาพ และสำนักงานบริหารกลาง เข้าร่วมรับฟังการนำเสนอ เรื่อง Solar cell จากบริษัท SCG

วันที่ : 20 ก.พ. 2567

กิจกรรม : สำนักบริหารระบบกายภาพ และสำนักงานบริหารกลาง เข้าร่วมรับฟังการนำเสนอ เรื่อง Solar cell จากบริษัท SCG