โครงการของสำนักงานบริหารระบบกายภาพ

โครงการ

มูลค่าโครงการ: 1,000 ล้านบาท
ความก้าวหน้าโครงการ: 100 %
• โครงการภายในปีงบประมาณ 2563 ตัวอย่างที่ 3

โครงการ

มูลค่าโครงการ: 1,000 ล้านบาท
ความก้าวหน้าโครงการ: 100 %
• โครงการภายในปีงบประมาณ 2563 ตัวอย่างที่ 2

โครงการ

มูลค่าโครงการ: 1,000 ล้านบาท
ความก้าวหน้าโครงการ: 100 %
• โครงการภายในปีงบประมาณ 2563 ตัวอย่างที่ 1

โครงการ

มูลค่าโครงการ: 1000 บาท
ความก้าวหน้าโครงการ: 50
• Lore Ipsum

โครงการ

มูลค่าโครงการ: 1,000 ล้านบาท
ความก้าวหน้าโครงการ: 10
• โครงการก่อสร้างตึกกองอำนวยการกลาง สภากาชาดไทย test test