Home

ท่านเตช
banner-energy-day
bim

ภารกิจหลัก
      สำนักงานบริหารระบบกายภาพ สภากาชาดไทย มีภารกิจหลักในการเป็นศูนย์รวมข้อมูลเกี่ยวกับอาคาร สถานที่ และระบบสาธารณูปโภคทุกอย่างของสภากาชาดไทย

โครงการสำนักงานบริหารระบบกายภาพ

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “ผู้ตรวจสอบอาคาร” สภากาชาดไทย รุ่นที่ 1 หลักสูตรสำหรับผู้บริหาร

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 สำนักงานบริหารระบบกายภาพร่วมกับมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ จัดการอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "ผู้ตรวจสอบอาคาร" สภากาชาดไทย รุ่นที่ 1 หลักสูตรสำหรับผู้บริหาร โดยมีผู้บริหารของสำนักงานต่างๆ ให้ความสนใจเข้าร่วมอบรม ...
อ่านเพิ่มเติม

เจ้าหน้าที่สำนักงานบริหารระบบกายภาพร่วมกับทีมช่างอาคารนำสำรวจตึกอาคารโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

เมื่อวันที่ 10-11 พฤศจิกายน 2563 เจ้าหน้าที่สำนักงานบริหารระบบกายภาพร่วมกับทีมช่างอาคารนำสำรวจตึกอาคารอุปการเวชกิจและอาคาร ภปร. โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เพื่อนำไปปรับปรุงและเขียนแบบโครงสร้าง 3 มิติ ...
อ่านเพิ่มเติม

สำนักงานบริหารระบบกายภาพจัดการประชุมเพื่อหารือโครงการแบบร่างเบื้องต้นอาคารอำนวยการและการจัดการและการทบทวนปรับผังแม่บท พ.ศ. 2555 ฝั่งตะวันตก ถนนอังรีดูนังต์ 

เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 สำนักงานบริหารระบบกายภาพจัดการประชุมเพื่อหารือโครงการแบบร่างเบื้องต้นอาคารอำนวยการและการจัดการและการทบทวนปรับผังแม่บท พ.ศ. 2555 ฝั่งตะวันตก ถนนอังรีดูนังต์  ...
อ่านเพิ่มเติม

VDO

Power Monitoring Expert กราฟแสดงค่าไฟฟ้าประจำเดือน


Building1 สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
Building2 อาคารสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์
Building3 อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวรฯ


กิจกรรมสำนักงานบริหารระบบกายภาพ

ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ประชุมร่วมกับคณะกรรมการตรวจการจ้างออกแบบ โครงการสำรวจระบบสาธารณูปโภคใต้ดินระบบรวบรวมน้ำเสีย และเสนอแนวทางบำบัดน้ำเสีย พื้นที่ สภากาชาดไทย ฝั่งตะวันตก ถนน อังรีดูนังต์

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2563 ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ประชุมร่วมกับคณะกรรมการตรวจการจ้างออกแบบ โครงการสำรวจระบบสาธารณูปโภคใต้ดินระบบรวบรวมน้ำเสีย และเสนอแนวทางบำบัดน้ำเสีย พื้นที่ สภากาชาดไทย ฝั่งตะวันตก ถนน อังรีดูนังต์ ...
อ่านเพิ่มเติม

ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เดินทางไปปฏิบัติงานที่จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อเข้าสำรวจอาคารและบริเวณทางเดินศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน อาคารสวางคนิวาส สภากาชาดไทย

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2563 ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เดินทางไปปฏิบัติงานที่จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อเข้าสำรวจอาคารและบริเวณทางเดินศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน อาคารสวางคนิวาส สภากาชาดไทย ...
อ่านเพิ่มเติม

ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เดินทางไปปฏิบัติงานที่จังหวัดตราด เพื่อสำรวจความเสียหายศาลาประดิษฐานพระพุทธรูปหลวงพ่อแดง

เมื่อวันที่ 9-10 กันยายน 2563 ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เดินทางไปปฏิบัติงานที่จังหวัดตราด สำรวจความเสียหายศาลาประดิษฐานพระพุทธรูปหลวงพ่อแดง และศาลาราชการุณย์ พิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ สภานายิกาสภากาชาดไทย ณ ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน จังหวัดตราด ...
อ่านเพิ่มเติม

ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เดินทางไปปฏิบัติงานที่จังหวัดเชียงใหม่ ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 25-26 สิงหาคม 2563 ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เดินทางไปปฏิบัติงาน เข้าสำรวจพื้นที่ที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเข้าทำการปรับปรุงพื้นที่กาชาด ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ให้การต้อนรับ ...
อ่านเพิ่มเติม

สภากาชาดไทย

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์  สภากาชาดไทย

สำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย 

สำนักงานบรรเทาทุกข์ และประชานามัยพิทักข์

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย

พิพิธภัณฑ์สภากาชาดไทย