ติดต่อเรา

สำนักงานบริหารระบบกายภาพ สภากาชาดไทย

OFFICE OF INFRASTRUCTURE MANAGEMENT

1873 อาคารธนาคารไทยพาณิชย์ สภากาชาดไทย ชั้น 3
ถนนอังรีดูนังต์ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

ติดต่อเรา

เบอร์โทรศัพท์ : 062-661-9498

Email : [email protected]

Facebook : https://www.facebook.com/oim.redcross